Publicerad: 8 december 2017

Fråga och svar

Kan ensamkommande ungdomar som hinner fylla 18 år under tiden som asylansökan prövas få uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå?

De ensamkommande unga som är i behov av skydd, dvs. är flyktingar och alternativt skyddsbehövande, kan söka och få ett längre uppehållstillstånd på grund av studier även om de fyller 18 år under Migrationsverkets handläggningstid.

De ensamkommande unga som inte är i behov av skydd och som fyller 18 år innan Migrationsverket hinner fatta beslut i frågan om asyl/uppehållstillstånd (första ansökan) omfattas, enligt SKL:s tolkning av bestämmelserna, inte av det nya regelverket. Detsamma gäller för den som skrivs upp i ålder till 18 år (om domstol inte ändrar beslutet).

Om den unge har haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd eller fått ett avslag på ansökan med så kallad uppskjuten verkställighet kan den enskilde i vissa fall ha möjlighet att få ett uppehållstillstånd för gymnasiestudier även efter 18 års ålder.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot