Publicerad: 8 december 2017

Fråga och svar

Kan ungdomar som vistas i landet utan uppehållstillstånd omfattas av det nya regelverket?

De nya reglerna innebär inte att alla gymnasiestuderande som vistas i landet utan tillstånd har möjlighet att få ett uppehållstillstånd. Rent generellt gäller att de som inte har eller har haft någon annan grund för att få stanna i Sverige förutom gymnasiestudier, inte omfattas av de nya reglerna.

Vissa ungdomar som haft ett uppehållstillstånd som gått ut i tid eller fått ett avslag på asylansökan kan omfattas, SKL vill särskilt uppmärksamma följande grupper:

  • Ensamkommande unga som har haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av att det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet som gått ut kan få uppehållstillstånd för studier.
  • Ensamkommande unga som fått avslag på asylansökan och beslut om av- eller utvisning med så kallad uppskjuten verkställighet kan omfattas av de nya reglerna, om de sökte asyl senast den 24 november 2015. Detta gäller dock inte för ensamkommande ungdomar som sökte asyl efter den 24 november 2015 och har fått ett sådant avslagsbeslut.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot