Publicerad: 8 december 2017

Fråga och svar

Vad är syftet med det nya regelverket?

Regelverket syftar till att uppmuntra nyanlända att studera i gymnasieskolan och att ge dessa ungdomar trygghet i att de kan fullfölja studierna. Enligt regeringen är det positivt för såväl den enskilde som den svenska arbetsmarknaden att ungdomar fullföljer sin utbildning.

I förarbetena till den så kallade begränsningslagen aviserades att regeringen skulle återkomma med ett förslag om uppehållstillstånd för studier.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot