Publicerad: 8 december 2017

Fråga och svar

Vad gäller efter att eleven fullföljt utbildningen?

Den som fullföljer sin gymnasieutbildning kan få ett uppehållstillstånd efter fullföljd utbildning som gäller i sex månader efter den dag examensbeviset eller motsvarande är utfärdat.

Under denna tid har den enskilde möjlighet att söka arbete och kan då få ett permanent uppehållstillstånd om anställningen bland annat är varaktig och möjliggör försörjning.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot