Publicerad: 8 december 2017

Fråga och svar

Vad gäller om eleven inte hinner fullfölja ett nationellt program inom tiden för uppehållstillståndet?

Det finns möjlighet att få ett uppehållstillstånd för fortsatta studier om den unge fortfarande studerar och aktivt har deltagit i utbildningen. Det nya tillståndet ska gälla under den tid som återstår av utbildningen enligt den individuella studieplanen + sex månader, dock längst 13 månader i taget.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot