Publicerad: 8 december 2017

Fråga och svar

Vad gäller om eleven inte hinner fullfölja introduktionsprogrammet inom 13 månader?

Om den unge fortfarande studerar på introduktionsprogram efter att det 13 månader långa uppehållstillståndet går ut i tid kan den unge få uppehållstillstånd för fortsatta studier i ytterligare 13 månader för studier på introduktionsprogram.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot