Publicerad: 24 februari 2017

Arbetsmarknadsinsatser för nyanlända

Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för arbetsförberedande insatser till nyanlända. Också många kommuner utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser, ofta i samarbete med det lokala näringslivet.

SKL verkar för att förenkla regelverk så att nyanlända snabbare kan börja arbeta i Sverige. Det behövs effektivare processer och mer samverkan mellan kommun, län och stat. Ett exempel på det är snabbspår för nyanlända.

Kompetensbrist är ett stort tillväxthinder för näringslivet i Sverige. I en serie webbsändningar lyfter SKL fram exempel på hur kommuner arbetar tillsammans med det lokala näringslivet för att ta tillvara nyanländas kompetens. Kommunernas näringslivsfunktioner kan ta en viktig roll att öppna upp arbetsmarknaden för nyanlända genom sin förståelse för företagens behov och sina kontakter med det lokala näringslivet.

Webbsänt: Flyktingar företag framtid

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot