Publicerad: 7 januari 2016

Snabbspår för nyanlända

Snabbspår för nyanlända syftar till att korta och vägarna och effektivisera processerna som göra att nyanlända med yrkes- och utbildningsbakgrund kan börja arbeta i Sverige. Det handlar också om att tänka nytt och innovativt kring vägarna in på arbetsmarknaden.

Kommuner, landsting och regioner har ett stort kompetensförsörjningsbehov på kort och lång sikt inom ett antal verksamheter och inom många yrken. Detta behov beror på stora pensionsavgångar samt att kraven på och behoven av välfärdstjänster kommer att öka kontinuerligt. Om inga förändringar görs i arbetssätt, organisation eller bemanning skulle det behövas över en halv miljon nya medarbetare i välfärden fram till 2023.

SKL jobbar för att kommuner, landsting och regioner ska kunna ta tillvara på den kompetens som nyanlända har med sig i form av utbildning och yrkeserfarenhet för att underlätta för den framtida kompetensförsörjningen

Aktuellt

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot