Publicerad: 5 oktober 2018

Fråga och svar

Hur kan besittningsskyddet avtalas bort?

Förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästen kan upprätta ett särskilt avtal om att andrahandshyresgästen inte ska ha något besittningsskydd i de fall uthyrningen ska pågå längre tid än två år i följd. Besittningsskyddet kan avtalas bort under fyra år, och vid särskilda skäl kan besittningsskyddet avtalas bort under ytterligare tid.

På hyresnämndens hemsida finns blanketten "Överenskommelse om avstående från besittningsskydd - bostad - som gäller utan hyresnämndens godkännande", som kan användas för att avtala bort besittningsskyddet. Blanketten kan användas när privatpersoner hyr ut bostäder i andra hand, men inte för kommuners uthyrning.

Överenskommelse om avstående från besittning, Hyresnämnden

Informationsansvarig

  • Olof Moberg
    Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot