Publicerad: 8 december 2017

Fråga och svar

När får en andrahandshyresgäst som hyr en bostadsrätt besittningsskydd?

Sedan den 1 februari 2013 omfattas uthyrning av bostadsrätter av privathyrningslagen. Hyresgäster som hyr bostadsrätter i andra hand saknar helt besittningsskydd sedan lagen började gälla.

Men om bostadsrättsinnehavaren hyr ut två lägenheter i andra hand får hyresgästen i den andra upplåtelsen besittningsskydd efter att ha hyrt bostaden längre än två år i följd. Hyresgästen i den första upplåtelsen får inte besittningsskydd.

Hyr bostadsrättsinnehavaren ut tre eller fler lägenheter anses det normalt röra sig om uthyrning i näringsverksamhet och hyreslagens regler gäller för samtliga upplåtelser, vilket innebär att alla hyresgäster har besittningsskydd.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot