Publicerad: 8 december 2017

Fråga och svar

Vilka brandskyddskrav gäller när nyanlända anvisas till gemensamhetsboenden?

Det är inte möjligt att ge ett generellt svar på denna fråga eftersom kraven varierar beroende på en lång rad olika variabler. Det går däremot att ge den generella rekommendationen att redan i ett tidigt skede ta kontakt dels med byggnadsnämnden och dels med räddningstjänsten för en dialog om vilka krav som gäller i det enskilda fallet. Det är också viktigt att påpeka att legala krav på förändringar av brandskyddet i en byggnad kan ställas oberoende av om åtgärden som vidtas kräver lov eller anmälan till byggnadsnämnden.

Informationsansvarig

  • Jan-Ove Östbrink
    Handläggare
  • Karin Perols
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot