Publicerad: 5 oktober 2018

Etableringsinsatser och SFI

Etableringsinsatserna ska stödja nyanlända att så snabbt som möjligt komma in i arbets- och samhällslivet. Svenska för invandrare (sfi) är en obligatorisk del av etableringsplanen och en viktig insats för att ge grundläggande kunskaper i svenska.

Nya regler för etablering från 2018

Från den 1 januari 2018 gäller ett nytt regelverk för nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Reglerna för etableringen harmoniseras i större utsträckning med regelverket för övriga arbetssökande. I korthet innebär reglerna att

  • fler bestämmelser tas in i förordning i stället för i lag
  • nyanlända kommer att anvisas till ett arbetsmarknadspolitiskt program (etableringsprogrammet)
  • etableringsplanen ersätts med en individuell handlingsplan
  • ett proportionerligt åtgärdssystem införs, som inbegriper bland annat varning och avstängning
  • handläggningen av etableringsersättning flyttas till Försäkringskassan.

Lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

SKL:s remissvar över DS 2016:35 (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Björn Andersson
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot