Publicerad: 6 november 2018

Fråga och svar

I vilken omfattning ska de som omfattas av utbildningsplikten ta del av insatser?

De som omfattas av utbildningsplikten ska ha någon insats som är mer än ordinarie sfi om minst 15 timmar lärarledd undervisning per vecka. Inledningsvis uppfylls det till exempel genom att eleverna har samhällsorientering utöver sfi men behöver byggas på med mer kurser och insatser under programtiden.

Det finns ingen bestämd nivå för vad som ska ges utöver sfi. En individuell bedömning behöver göras om vilken omfattning som passar eleverna. Vilken omfattning man kan delta på beror också på vilken typ av kurser eller insatser personen deltar i.

Erfarenhet har visat att för mycket lektionsbasserad undervisning inte alltid passar de som saknar studievana. Däremot fungerar kombinationer av lektioner med praktik eller andra inslag bra.

Ibland kan det uppstå väntetider innan kurser och aktiviteter startar. Det är därför naturligt att omfattningen på insatserna kan variera över tid.

Informationsansvarig

  • Björn Andersson
    Utredare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot