Publicerad: 6 november 2018

Fråga och svar

Vad innebär det att vissa nyanlända i etableringsprogrammet omfattas av utbildningsplikt?

Arbetsförmedlingen ska göra en bedömning om de arbetsmarknadspolitiska verktygen räcker för att den nyanlände ska komma i jobb eller studier inom etableringsprogrammet.

Om bedömningen är att personen har för kort utbildning i kombination med bristande yrkeserfarenheter och därmed behöver rustas mer, kan den nyanlända anvisas till att söka kurser inom vuxenutbildningen eller motsvarande inom folkhögskolan. Sfi och samhällsorientering är naturliga insatser för de som omfattas av utbildningsplikt men personen ska också ta del av andra kurser eller insatser med koppling till vuxenutbildningen.  

Informationsansvarig

  • Björn Andersson
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot