Publicerad: 7 januari 2019

Hälso- och sjukvård för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

Landstingen har en skyldighet att erbjuda viss sjukvård till asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Reglerna om hälso- och sjukvård till asylsökande och personer som vistas i landet utan tillstånd skiljer sig från vad som gäller för personer som har uppehållstillstånd i Sverige. Personer som folkbokförs i Sverige efter uppehållstillstånd har rätt till hälso- och sjukvård på samma villkor som andra bosatta.

Hälso- och sjukvård för asylsökande

Vård för personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

Brister och oklarheter i lagstiftningen gällande hälso- och sjukvården för asylsökande

Det finns ett stort antal oklarheter i den lagstiftning som avser hälso- och sjukvård till asylsökande, nyanlända och utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, så kallade papperslösa. SKL har i en skrivelse ställd till Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet försökt beskriva de större brister som SKL och dess medlemmar identifierat. Vi beskriver även de åtgärder vi vill se för att komma tillrätta med bristerna.

Brister och oklarheter i lagstiftningen gällande hälso- och sjukvården för asylsökande (PDF, nytt fönster)

Framgångsrik satsning för asylsökande och nyanländas hälsa

Många av de asylsökande människor som kommer till Sverige har svåra upplevelser bakom sig. Trauma, tortyr och separation, osäkerhet och ovisshet samt förföljelse och diskriminering kan påverka hälsan negativt, liksom längden på asylprocessen.

SKL har, med medel från Socialdepartementet, under 2016 genomfört en utbildningssatsning för den personal som möter asylsökande och nyanlända.

Uppdrag psykisk hälsa

Psykisk hälsa hos nyanlända och asylsökande

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Olle Olsson
    Handläggare
  • Maria Nyström Agback
    Konsult

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot