Publicerad: 1 januari 2019

Idébank med lokala exempel på arbete med asyl- och flyktingmottagande och integration

Många kommuner och regioner efterfrågar tips på arbetssätt, metoder och samverkan. Här samlar vi praktiska exempel om asyl- och flyktingmottagandet, etablering och integration, både på kort och lång sikt.

Syftet med idébanken är att underlätta för erfarenhetsutbyten och utveckling. Vi vill också sprida kännedom om de många och framgångsrika verksamheter som Sveriges kommuner och regioner bedriver.

Sök bland alla exempel

Nu finns exempel inom områdena

Arbetsmarknads- och utbildningsinsatser

Barn unga, familj och skola

Bostäder och bosättning

Hälsa

Kommuner och landsting som arbetsgivare

Samverkan med civila samhället

Styrning, beredskap och strategiskt arbete

Vi uppdaterar med nya exempel löpande.

Har du exempel att dela med dig av?

Vi vill lyfta fram ännu fler framgångsrika verksamheter. Varmt välkommen med ditt exempel!

Tipsa om lokala exempel, webbformulär

Idébanken på engelska

Nu finns delar av Idébanken med lokala exempel på arbete med asyl- och flyktingmottagande och integration även översatt till engelska.

Idébanken på engelska

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot