Publicerad: 22 februari 2019

Lokala exempel på arbetsmarknads- och utbildningsinsatser, integration

Insatser som ökar sysselsättning, främjar språkinlärning och som tar tillvara på kunskaper och kompetens är av stor betydelse för den enskilde. Det främjar även det lokala näringslivet, arbetsmarknaden och integrationen. Helt enkelt är de en samhällsinvestering för framtiden.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot