Publicerad: 8 december 2017

After school club i Götene kommun, en populär mötesplats

Sedan våren 2017 erbjuder After school club stöd i läxläsning och språkutveckling till dem som har behov av att utveckla det svenska språket. After school club samordnas av Götene kommun i samarbete med studieförbundet Vuxenskolan.

Organisation: Götene kommun
Verksamhet: Samverkan med frivilligsektor
Målgrupp: Asylsökande och nyanlända som läser på SFI, grundskola och gymnasium

I kommunens bibliotek, träffas varje tisdag deltagare som studerar svenska och volontärer från samhället. Deltagarna har olika modersmål och olika färdigheter i det svenska språket. Fokus ligger på att hjälpa till med läxor/inlämningar och ge möjligheter att diskutera olika frågor som lyfts av studenterna.

Med konceptet After school club vill Götene kommun stötta de kommuninvånare som läser på SFI eller är nya i grundskolan eller på gymnasiet. Många saknar egna kontakter utanför SFI/skola som kan hjälpa till med läxor eller inlämningar. Genom att träffas i en studiecirkel vill kommunen tillsammans med Studieförbundet vuxenskolan och volontärer skapa möjligheter att främja deras språkutveckling.

Konceptet är omtyckt och fungerar väl. Deltagarna återkommer vecka efter vecka. Tack vare volontärer får även de nya Göteneborna möjligheten att träffa och öva på svenska med svenskar. After school club har blivit en naturlig mötesplats för både nya och etablerade Götenebor, en mötesplats som uppskattas av många.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot