Publicerad: 8 december 2017

Asylkoordinator jobbar med skolstöd och praktikplatser

När ett asylboende skulle öppna anställde Torsås kommun en asylkoordinator. Koordinatorn fungerar som en länk mellan asylsökande, näringsliv och lokalsamhälle.

Organisation: Torsås kommun

- Även om asylsökande i huvudsak inte är kommunens ansvar, så är de boende i kommunen – åtminstone under en viss tid. Vi vill dessutom att så många som möjligt väljer att bosätta sig här, säger Johan Ceedigh, asylkoordinator Torsås kommun.

Förutom att bistå skolor med stöd som rör asylsökande elever utgörs en stor del av koordinatorns arbete av att anordna praktikplatser för asylsökande och matcha dem mot lokala företag.

- Vi gjorde en kartläggning av de asylsökandes kompetenser och arbetslivserfarenhet. Ute på arbetsplatsen sedan har varje praktikant en handledare. Hittills har över femtio asylsökande gjort praktik, berättar Johan Ceedigh.

Praktikanterna har bland annat arbetat inom verkstad, mekanik, hotell och restaurang samt i skolor. För att skapa intresse hos ännu fler företagare har koordinatorn bjudit in till informationsträffar. Där har både tidigare praktikanter och företag som tagit emot praktikanter berättat om sina erfarenheter.

Civila samhället

En viktig del i asylkoordinatorns arbete är att upprätta och underhålla nätverk med föreningar och organisationer i kommunen.

I samverkan med frivilliga har svenskundervisning på asylboendet upprättats. Man har också startat Friendship café, en mötesplats för nya och gamla invånare.

- Koordinatorns arbete handlar om att skapa länkar mellan de asylsökande och det omgivande samhället. För alla parter är det viktigt att ha en person som de kan vända sig till och som vid behov kan förmedla andra kontakter och information. Den rollen har jag, säger Johan Ceedigh.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot