Publicerad: 8 december 2017

Brandkåren får hjälp av ensamkommande unga i Askersund

Det finns behov av att hitta fler brandmän till landets deltidsbrandkårer, särskilt personer med annan språkkompetens än svenska och engelska. Utöver arbetet med att åka på larm arbetar brandkåren med informationsinsatser om brand och säkerhet på till exempelvis anläggningsboenden, där olika språkkompetenser underlättar kommunikationen.

Askersunds kommun och Nerikes brandkår har beviljats medel från länsstyrelsen i Örebro län för ett pilotprojekt där fem ensamkommande ungdomar över 18 år med uppehållstillstånd får delta i en utbildning som leder till att de kan delta i räddningsvärnet. Vid larm kan räddningsvärnet, som är en frivillig styrka, hjälpa räddningstjänsten.

Ungdomarna går i gymnasiet och har därmed tid på lov och helger att delta i de branduppdrag som genomförs. Utbildningen innebär en träff per månad samt att de ska delta med ordinarie personal på vissa arbetspass. Ungdomar och personal lär känna varandra och personalen vet vad ungdomarna kan bidra med i ett skarpt läge. Sommaren 2017 är utbildningen klar och ungdomarna kan börja arbeta i räddningsvärnet. Förhoppningsvis kan någon av dem gå vidare och så småningom även arbeta som deltidsbrandman.

För att få fler unga kvinnor att söka sig till utbildningen kommer kvinnor från olika blåsljusyrken att presentera sig och sina yrkesval på informationsmöten. Möten som främst riktar sig till unga kvinnor.

Vinsterna är att ungdomarna får en viktig roll och naturliga kontakter i samhället. Dessutom blir de förebilder för andra nyanlända ungdomar. Deltidsbrandkåren kan till viss del säkra sin kompetensförsörjning. Projektet ska dokumenteras för att bli en metod som underlättar rekrytering till Nerikes brandkår där Askersund och i andra kommuner ingår.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot