Publicerad: 8 december 2017

Framgångsrik arbetsmarknadssatsning genom upphandlingskrav

I upphandlingen om att leda förnyelsen av området Vivalla i Örebro, lades ett skallkrav om sociala hänsyn till. Det utmynnade i ett praktikprogram som hittills har bidragit till att cirka 40 procent av deltagarna nu är i arbete.

Organisation: ÖrebroBostäder AB
Verksamhet: Praktik, upphandling med sociala hänsyn
Målgrupp: Arbetslösa Vivallabor inskrivna på Arbetsförmedlingen

I Vivalla bor många som nyligen har flyttat till Sverige eller är födda utomlands. Förnyelsen av stadsdelen handlar bland annat om att minska den sociala och ekonomiska distansen till resten av staden. Det kommunala bostadsbolaget ÖrebroBostäder AB involverar de boende i processen genom en arbetsmarknadssatsning som entreprenören ansvarar för.

- Skanska presenterade det bästa förslaget: under fyra år kommer mellan 50-80 arbetslösa i Vivalla kunna söka och erhålla praktik inom ramen för projektet, säger Maria Nordhag projektkoordinator, ÖrebroBostäder.

Samverkan och utbildning

Praktiken är på 3-6 månader och inkluderar arbetsuppgifter av varierande slag. Några arbetar med administrativa frågor eller i underleverantörers butiker, andra med markläggning och snickeri. Det finns även möjlighet att köra lastbil eller truck.

Projektet samverkar med Arbetsförmedlingen som varje vecka har ett avstämningssamtal om satsningens fortskridande. Alla praktikanter genomgår en säkerhetsintroduktion innan påbörjad praktik. Skanska har även tagit fram en utbildning som behandlar värdegrundsfrågor om jämställdhet, mångfald och tolerans.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot