Publicerad: 8 december 2017

Framgångsrik länsgemensam yrkes-sfi i Gävleborg

Med målet att korta vägen till arbete samverkar Arbetsförmedlingen och kommunerna i Gävleborg. Yrkesutbildningar med sfi har genom fokus på individanpassning och kontinuerlig uppföljning gett goda resultat.

Organisation: Kommunerna i Gävleborgs län, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen
Verksamhet: yrkesvux med sfi
Målgrupp: sfi studerande

Sida vid sida med yrkesläraren finns en lärare från sfi på plats under hela utbildningen för att stötta upp och främja elevernas språkinlärning. Beroende på yrkesinriktning ser kraven på kunskaper i svenska för att antas till en utbildning lite olika ut.

- Sedan starten 2010 har vi kört totalt 28 utbildningar på fem olika platser i länet. Hälften av de 550 elever som hittills har gått yrkes-sfi har fått arbete direkt efter avslutad utbildning, berättar Marcus Nilsson, sfi-samordnare Gävleborgs län.

Individanpassning, samordning och uppföljning

Eleverna följs kontinuerligt upp och får möjlighet att tycka till om utbildning och upplägg. Under praktiken får alla elever besök av sin lärare i sfi och sin yrkeslärare. Behov av extra stöd tillgodoses i möjligaste mån utifrån individens specifika förutsättningar.

- Det finns en flexibilitet inbyggd i systemet som nog är ganska unik, men det kräver att dialogen mellan de olika inblandade parterna hela tiden pågår, säger Marcus Nilsson.

Under utbildningen erhåller deltagaren någon form av ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen. Sedan en tid tillbaka finns även ett interkommunalt system på plats som finansierar lärarna i sfi.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot