Publicerad: 8 december 2017

Kommunövergripande Sfi-basutbildning för kortutbildade

En utbildningsmodell som kombinerar sfi med undervisning i basämnen och en förberedande arbetsmarknadsintroduktion - särskilt utformad för nyanlända med kort eller ingen tidigare utbildning. Det är den gemensamma vägen för ett antal kommuner i Stockholms län.

Organisation: Kommunerna i Stockholms län (KSL), Södertälje, Järfälla, Sigtuna
Verksamhet: kombinerad sfi och vuxenutbildning
Målgrupp: nyanlända kortutbildade/analfabeter

Utbildningsmodellen heter Sfi-bas och kombinerar grundläggande sfi med modersmålsundervisning, vardagsmatematik, omvärlds-, hälso- och datakunskap samt förberedande arbetsmarknadsintroduktion. Modersmålsstödjare finns med i undervisningen och bidrar med språkförståelse och kulturförståelse mellan lärare och deltagare.

- Den ordinarie sfi-utbildningen är otillräcklig för målgruppen, som tenderar att vara kvar betydligt längre än andra studerande på sfi. Sällan räcker heller samhällsorientering och sfi till för att stödja dessa individer till självförsörjning, säger Åse Mårtensson, tidigare projektledare för Sfi-bas.

Utgångspunkten för Sfi-bas är därför att ge nyanlända lågutbildade större möjligheter att ta del av det svenska samhället och få större inflytande över sina liv. Färdigheter och kunskaper som främjar förståelse för omvärlden och som bidrar till förmågan att hantera vardagliga uppgifter samt förbereder eleverna för den svenska arbetsmarknaden är i fokus.

- I jämförelse med riksgenomsnittet har trettio procent fler av våra deltagare nått A-betyg i sfi på nybörjarnivå. Dessutom visar vår utvärdering att Sfi-bas är mer kostnadseffektiv, berättar Åse Martinsson.

Kommunal samverkan i noder

Sfi bas-undervisningen finns i tre kommuner i Stockholms län: Södertälje, Järfälla och Sigtuna. En överenskommelse finns mellan kommuner i Stockholms län om samverkan kring sfi-basutbildning. Denna omfattar 15 av länets kommuner och innebär att dessa kommuner kan erbjuda sina elever sfi bas-utbildning i de tre sfi bas-kommunerna.

Fler kommuner i Stockholms län är intresserade av att starta upp ytterligare Sfi-basnoder.

Läs vidare

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot