Publicerad: 8 december 2017

Leksand satsar på tidig etablering

Kommunledningen i Leksand beslutade i september 2015 att satsa på tidig etablering genom att erbjuda insatser till asylsökande. Kommunen har under 2015/2016 haft två asylboenden och som mest har cirka 500 personer varit placerade där Målet med insatserna har varit att bidra till en meningsfull asyltid, förkorta tiden till etablering vid beslut om uppehållstillstånd och att öka inflyttningen till kommunen.

Leksands kommun har satsat på flera parallella insatser; språkpraktik, språkundervisning och socialt stöd. Först ut var Näringslivsavdelningens satsning på språkpraktik senhösten 2015. Genom kompetenskartläggningar har praktikanter och praktikanordnare kunnat matchas på ett bra sätt. Information om satsningen har spridits på företagsfrukostar och i samband med företagsbesök. Näringslivsavdelningen har också möjliggjort språkpraktik för två personer, som vid tidpunkten själva sökt asyl. Gensvaret för satsningen på språkpraktik har varit stort hos det lokala näringslivet och inom skolan. För att underlätta arbetet har också två koordinatorer anställts. Resultaten har inte låtit vänta på sig. Till och med sommaren 2016 har drygt 180 kartläggningssamtal genomförts och ett 80-tal personer har deltagit i språkpraktik. Satsningen har också lett till att tiotal personer har erbjudits anställning under asyltiden, bland annat som studiehandledare, som butikspersonal och som arkitekt på en arkitektbyrå.

Kompentensen hos de nya leksingarna har visat sig vara stor, bland annat har ett flertal lärare hittats. Den stora lärarbristen har medfört att Leksand nu bedriver en försöksverksamhet, ett ”snabbspår” för personer med lärarerfarenhet/pedagogisk kompetens. Under sommaren har 15 deltagare erbjudits intensivkurs i yrkessvenska och kommer under hösten 2016 få en praktikplats inom skolan.

Kommunen har också under våren 2016 erbjudit samtliga vuxna svenskundervisning i samarbete med ABF och Leksands folkhögskola under 13 veckor. Satsningen på svenskundervisning fortsätter under hösten, i egen regi. Parallellt med undervisning kommer deltagarna erbjudas hjälp med CV-skrivning samt information och socialt stöd.

För att säkerställa att kommunen arbetar med rätt insatser förs en kontinuerlig dialog med deltagarna, i form av en referensgrupp. Allt för att fler ska vilja stanna kvar i Leksand.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot