Publicerad: 8 december 2017

Metodstöd: Samordnad handlingsplan för internationella kvinnor i Malmö

Med inspiration av Malmökommissionens arbete och finansiering av samordningsförbundet Finsam i Malmö har ett metodstöd tagits fram. Det syftar till att utveckla och implementera en ny struktur för det myndighetsgemensamma arbetet med internationella kvinnor i Malmö. Metodstödet ska vägleda de lokala parterna i arbetet och förbättra målgruppens rätt till arbete, utbildning och samhällsdelaktighet.

Internationella kvinnor - Samordnad handlingsplan började som ett pilotprojekt i stadsområdet Öster (Rosengård) 2015 och implementeras i Malmö stad och hos Arbetsförmedlingen under 2016. Insatsen syftar till att utveckla en övergripande processtyrningsmodell med gemensamma riktlinjer och anvisningar för ett sammanhållet arbete med utrikesfödda kvinnor i Malmö.

Målgruppen som omfattas av metodstödet är i första hand nyanlända kvinnor som saknar etableringsplan. Det är en målgrupp som kan ha svårt att få full tillgång till arbetsmarknadspolitiska insatser bland annat på grund av bristande samordning och mellan olika aktörer. Kvinnor med försörjningsstöd är prioriterade.

Metodstödet omfattar en process- och rutinbeskrivning i fyra steg. Den innehåller även de blanketter som behövs i arbetsprocessen. Helhetsperspektiv samt stärkande av självkänsla är viktiga delar i arbetssättet.

Fakta

Samordningsförbundet FINSAM i Malmö har fyra ägare (samverkansparter). Dessa är Arbetsförmedlingen Malmö, Försäkringskassan Malmö, Malmö stad och Region Skåne. Samordningsförbundet stödjer samverkan mellan samverkansparterna, stödjer en för samhället effektiv resursanvändning samt bidrar till att malmöbor med samordnade rehabiliteringsbehov förbättrar eller uppnår egen försörjningsförmåga.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot