Publicerad: 8 december 2017

Nyanlända får arbete i Askersunds kommun med hjälp av Jobb För Integration (JFI)

Liksom andra kommuner har Askersund behov av att hitta arbetskraft till sina olika verksamheter. De har också fått ett tillskott av nya medborgare i form av nyanlända. Askersund har ca 11 000 invånare och under senare delen av 2015 var ungefär 8 procent nyanlända eller flyktingar.

Därför startades projektet Jobb För Integration (JFI). Projektet inleds med 8 veckors praktik för att sedan övergå i en beredskapsanställning inom kommunen. De som anställs går ”ut över” ordinarie personal och blir på så vis en resurs på arbetsplatsen. Samtidigt som de nyanlända utvecklar sin svenska och får förståelse för det svenska arbetslivet. Målet är att den nyanlända ska bli självförsörjande genom ordinarie arbetstillfällen som ofta börjar det med vikariat. Men det kan även handla om att gå vidare till studier som leder till jobb som behövs inom kommunens verksamheter.

Projektet startades med en första grupp i mars och fortlöper under 2016. Rekryteringen sker i samverkan mellan kommun och Arbetsförmedling (AF). AF anvisar lämpliga kandidater till kommunens arbetsmarknadsenhet, ofta med en högskoleutbildning. I den första gruppen har framförallt beredskapsanställningar i förskolan fungerat bra. Inom äldrevården har kommunen hittat nyanlända som vill utbilda sig till exempelvis undersköterska. Den första gruppen kommer även att följas upp, uppföljning sker två gånger per individ och praktikperiod. Erfarenheter från projektet visar att tydlig information till arbetsplatsen, till facket och till den enskilde är en framgångsfaktor. På arbetsplatsen har de nyanlända en handledare som fått utbildning i bland annat bemötande.

Projektet riktar sig nyanlända i slutet av etableringsfasen och syftar till att hitta personal med mångkulturell bakgrund till vård och omsorgsarbeten samt övriga kommunala verksamheter. De nyanlända får möjlighet att bli självförsörjande, utveckla sin svenska och det skapar möjligheter till snabbare integration. Projektet är även berikande för ordinarie personal som lär känna nya människor.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot