Publicerad: 8 december 2017

Nytänkande samverkan mellan Posten och Örebro kommun

Kan personer som inte uppfyller alla formella krav för ett jobb ändå vara väl lämpade för anställning? Det såg Örebro kommun, Posten och Arbetsförmedlingen till att undersöka när en postterminal med 200 nya arbetstillfällen öppnade i Hallsberg.

Organisation: Örebro kommun, Arbetsförmedlingen, Posten Hallsberg
Målgrupp: utrikes födda, nyanlända, arbetslösa ungdomar

Tillsammans startade de ett projekt. Utrikes födda, nyanlända samt arbetslösa ungdomar som ännu inte var etablerade på arbetsmarknaden och som inte uppfyllde alla formella krav för anställning hos Posten bjöds in till information. Samtliga var dessutom inskrivna på Arbetsförmedlingen.

- Knappt femtio personer erbjöds en femton veckor lång utbildning. Den bestod av delar ur två av Arbetsförmedlingens upphandlade utbildningspaket som sattes samman till en gemensam utbildning, berättar Christopher von Stedingk, Örebro kommun.

Utbildningen innehöll bland annat moment kring service, logistik och möjligheter på arbetsmarknaden. På plats fanns även en lärare i sfi för att stötta deltagarna i deras språkutveckling.

Breddad rekryteringsbas och en bättre mixad arbetsplats

Proffice, som ansvarade för rekryteringen till postterminalen, genomförde intervjuer med samtliga deltagare. Deras rekommendationer överlämnades till Postens personalavdelning för slutgiltigt urval.

Trettio av de knappt femtio deltagarna fick fast anställning utan anställningsstöd. Ett tiotal har haft kortare anställningar på Posten och andra studerar vidare eller fick andra arbeten.

- Utan projektet hade ingen av dem kallats till intervju eftersom de inte uppfyllde alla formella krav. Intervjun med Proffice är den enda fördelen deltagarna fick i förhållande till övriga arbetssökande. De bedömdes av postens rekryterare enligt samma principer som alla andra, säger Christopher von Stedingk.

Några av framgångsfaktorerna är det lösningsinriktade samarbetet mellan kommunen, Posten och Arbetsförmedlingen samt att nyttja regelverkens handlingsutrymme. Fler arbetsgivare i regionen har i samband med projektet visat intresse för liknande arrangemang.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot