Publicerad: 8 december 2017

Praktikplatser ska få fler att stanna i Haparanda

Haparanda stad har liksom många andra kommuner tagit emot ett stort antal asylsökande. En utmaning är att få personerna att stanna kvar i kommunen när de väl har fått uppehållstillstånd. En tidig kontakt med arbetsmarknaden är en del av lösningen.

Det är också en av anledningarna till att Haparanda stad har startat ett integrationsprojekt med en tydlig arbetsmarknadsprofil. En projektsamordnare med god kännedom om lokalt näringsliv har anställts i syfte att få ut asylsökande i praktik. Tanken är att underlätta och snabba på steget ut på arbetsmarknaden. Asylsökande får via praktikplatser dessutom bättre möjligheter att lära sig språket, knyta kontakter och få en meningsfull sysselsättning.

Förutom kännedom om lokalt näringsliv har projektsamordnaren god kontakt med verksamhetsansvariga på asylboenden. Det är då lättare att få en bild av vilka kompetenser och kunskaper som finns hos de boende. Det underlättar i sin tur matchningen till rätt praktikplats. Näringslivet i Haparanda är positiv till satsningen och flera säger att de kommer att upplåta praktikplatser i sina företag.

Integrationsprojektet startade i augusti 2016.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot