Publicerad: 19 februari 2019

Samverkan inom samhällsorientering för nyanlända

Många kommuner samverkar kring samhällsorientering för nyanlända. Här har vi samlat ett antal länkar till olika exempel på samverkan runtom landet att inspireras av.

I Sverige är det lag på att nyanlända flyktingar och invandrare samt deras anhöriga ska få utbildning om Sverige och hur det svenska samhället fungerar om minst 60 timmar.

Samhällsorienteringen ska börja så snart som möjligt efter att den nyanlände folkbokfört sig. Genom samverkan mellan kommuner kan ledtider för att påbörja utbildningen kortas ned. Andra vinster är möjligheten att erbjuda undervisning på fler språk och att anställda samhällskommunikatörer får utökad tjänst genom fler kommuner att undervisa i.

Samverkar ni kring samhällsorientering för nyanlända, men finns inte med i listan? Kontakta Karin Perols.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot