Publicerad: 8 december 2017

Språkförstärkt vård- och omsorgsutbildning i Falköping

Först ett noggrant urvalsarbete för att fånga upp motiverade invånare med svenska som andraspråk. Sedan stöd till eleverna utifrån behov. Det är Falköpings modell för att möta kommunens ökande behov av tvåspråkig personal inom vård och omsorg

Organisation: Falköping
Verksamhet: Vuxenutbildning

– Den här specialutbildningen inom vård- och omsorgsprogrammet har inte drabbats av några avhopp. Framgången ligger i samverkan med studievägledare och branschrepresentanter i urvalsprocessen. Tillsammans kommunicerar vi vad som förväntas av eleverna under utbildningen, men också ute i arbetslivet, säger Anita Andersson Hagsgård, rektor för vuxenutbildningen i Falköping.

En yrkeslärare arbetar sida vid sida med en lärare i svenska som andra språk under utbildningens första två terminer. Språkläraren ligger en vecka före i planeringen i syfte att förbereda eleverna inför kommande teoriavsnitt. Sista terminen läser gruppen tillsammans med ordinarie VO-utbildning.

Utgår från målgruppens behov

– Vi bestämde tidigt att ingången i utbildningen ska se olika ut beroende på målgruppens behov, men att utgången ska vara densamma, eftersom utbildningarna ställer exakt samma teoretiska och språkmässiga krav, säger Anita Andersson Hagsgård.

Ett ytterligare steg för att få till stånd en välkomnande praktikperiod på arbetsplatserna är att handledare på praktikplatserna får extra tid under sin handledarutbildning att diskutera kulturmöten och relaterade frågor.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot