Publicerad: 8 december 2017

Strängnäs tillvaratar nyanländ högutbildad arbetskraft

Genom en samverkansmodell mellan Strängnäs näringslivskontor, Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet matchas nyanlända akademiker mot kommunens företag. Utgångspunkten är de lokala företagens behov av rätt kompetens för att växa.

Organisation: Strängnäs kommun, Arbetsförmedlingen, lokala företag

- Kommunens livsnerv är att företagen mår bra och att folk kommer i arbete. Näringslivsenheten har företagens behov som utgångspunkt och arbetar för att den lokala arbetskraften tas tillvara, säger Catarina Berglund, chef Strängnäs Business Park.

I samverkan med Arbetsförmedlingen har Strängnäs näringslivskontor tagit fram en utbildnings- och praktikmodell. Syftet är att främja det lokala företagsklimatet och samtidigt tillvarata nyanlända akademikers kompetens och erfarenheter.

Modellen inbegriper en introduktion i bland annat organisationsutveckling, visualisering och Lean, en metod för verksamhetsutveckling. I steg två matchas nyanlända med lokala företag där de genomför en praktik. Arbetsförmedlingen bistår i att hitta passande deltagare.

- Praktikanterna har en ”läxa” med sig ut på arbetsplatserna. Utifrån sina erfarenheter och kunskaper tittar de på potentiella utvecklingsmöjligheter och förbättringar. Företagen nappar snabbt när de förstår vad praktiken handlar om, berättar Catarina Berglund.

Goda resultat – modellen skalas upp

Under första omgången fick fyra deltagare arbete. En har fått garantijobb efter genomförd praktiktjänstgöring och en har startat ett e-handelsbolag. Fem deltagare har fått förlängd praktiktjänstgöring. Nästa omgång utökas utbildnings- och praktikperioden till sex månader.

Planer finns även på att skala upp verksamheten. Tillsammans med Eskilstuna, Enköping och Västerås ingår Strängnäs i ett samarbete kallat Fyra Mälarstäder.

Vi arbetar gemensamt i olika frågor och vi vill att just den här modellen där Arbetsförmedlingen är med, växlas upp regionalt i våra fyra städer, säger Catarina Berglund.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot