Publicerad: 8 december 2017

Sundsvall kortar vägen till arbetsmarknaden via SMART INTEGRATION

SMART INTEGRATION ska bidra till att nyanlända inom etableringen med utbildning/erfarenhet så tidigt som möjligt inte bara hittar ett arbete utan även får använda sin kompetens ”i rätt jobb”. Ett första försök görs nu med restaurangpersonal. Om det faller väl ut kan andra yrkesgrupper bli aktuella.

Via Arbetsförmedlingen rekryterades nyanlända inom etableringen med restaurangerfarenhet. Dessa bjöds in till ett par informationsträffar för att träffa kommunens representanter. De som var fortsatt intresserade fyllde i ett formulär och en urvalsprocess startades. Nu har 11 personer påbörjat sin resa mot den svenska arbetsmarknaden.

Barn- och ungdomsförvaltningen har ett restaurangkök som inte använts fullt ut och som passade bra som träningslokal. En yrkesspråkslärare anställdes till att komplettera den praktiska utbildningen med yrkesspråk. Tid i restaurangköket med utbildad yrkeslärare inom restaurang, varvar dessutom den praktiska inlärningen med studier på SFI. Efter ett år har förhoppningsvis de flesta tillräckligt bra kunskaper, både i praktiken och språkmässigt, för att kunna arbeta i ett restaurangkök. Några kan behöva ytterligare individuellt stöd. Yrkesläraren har ett bra branschnätverk vilket möjliggjort att Barn- och utbildningsförvaltningen har slutit utbildningskontrakt med några restauranger i Sundsvall, där behovet av restaurangpersonal är stort. Många av de nyanlända har drivit restaurang i flera år men har inte någon dokumentation som styrker deras kompetens. Frågan om validering av kunskaper är aktuell men inte löst.

SMART INTEGRATION är en pilot där Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration samverkar med Arbetsförmedlingen, Barn och utbildnings förvaltningen och näringslivet. Anknytning till näringslivet säkerställs genom att ett av kommunens bolag, Näringslivsbolaget, deltar. Piloten startade upp i september 2016 och ska efter ett år utvärderas. En önskan från kommunen är att nyanlända stannar i Sundsvall. Om piloten lyckas är ambitionen att metoden implementeras som ordinarie verksamhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot