Publicerad: 8 december 2017

Va Med! - metodmaterial för undervisning till nyanlända

Genom text, bild och film främjas dialog kring vår gemensamma värdegrund och det svenska samhällets organisering. Det är utgångspunkten för Va Med!-projekten, vars metod och material utformats för sfi och samhällsorientering för nyanlända.

Organisation: Uppsala kommun, Gävle kommun, Essunga kommun, Lidingö kommun
Verksamhet:
Metod och material för sfi och samhällsorientering
Målgrupp:
Nyanlända, sfi-studerande    

Sedan 2008 har materialet tagits fram i omgångar och innefattar teman såsom hälsa, försörjning, ekonomi och boende samt påverkansmöjligheter i Sverige. Indelningen utgår ifrån samhällsorienteringens åtta ämnesområden.

Målet är att på ett tidigt stadium öka förståelsen för värdegrundsfrågor och genom interkulturell dialog bidra till minskat utanförskap och ökad delaktighet i samhället.

- Det utgör en god grund för att främja en snabbare etablering och underlätta inträdet på den svenska arbetsmarknaden, säger Tove Österling Wallner, biträdande rektor sfi i Uppsala kommun.

Målgruppen utvärderar och förbättrar

Idén är att materialets variation både i innehåll och till sin form ska främja diskussion, reflektion och dialog. Vartefter nytt material tas fram provas det ut och utvärderas.

- En samordnare i varje parterkommun har ansvar för att lärare och elever inom sfi och samhällsorienteringen får tycka till. Det har i sin tur bidragit mycket till förbättring och utveckling av materialet, berättar Tove Österling Wallner.

För närvarande pågår metodutveckling för samhällsorientering på modersmål, där bland annat existerande material kommer att översättas till flera språk. Ett annat aktuellt projekt handlar om att ta fram material och metoder för information till ensamkommande ungdomar.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot