Publicerad: 29 mars 2018

Värmlandsmodellen-Säffle samverkan i praktiken

Kortare väg till arbetsmarknaden för utrikesfödda och långtidsarbetslösa.

Värmlandsmodellen är ett ESF-projekt som ska hitta metoder för att förkorta utrikesfödda och långtidsarbetslösas väg till egen försörjning. Ett systematiskt arbete i samverkan mellan kommun, arbetsförmedling och näringsliv. Genom kompetenskartläggning, matchning, utvecklade uppföljningsmetoder och kortare utbildningar är grunden i arbetet.

I Säffle finns såväl stora som små- och medelstora företag inom olika verksamhetsområden. Ett av företagen är Moelven Byggmodul AB. De har via ett nära samarbete med Säffle kommun hittat ett tiotal personer som de anställt.

Värmlandsmodellen används även inom andra områden som vård och fastighetsskötsel.

Se filmen om Säffles samverkan, Värmlandsmodellen och Moelven

 
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot