Publicerad: 8 december 2017

Yrkes-SFI i Skåne

I Skåne har ett flertal aktörer gått samman för att erbjuda nyanlända svenskundervisning med yrkesinriktning. Samarbetet Yrkes-SFI i Skåne har utvecklat utbildningar som erbjuder individanpassade vägar ut i arbetslivet.

Yrkes-SFI i Skåne är en regional samverkansorganisation för yrkesinriktad SFI i kombination med yrkesutbildning. Under juli 2015 till juli 2016 drevs Yrkes-SFI i projektform med Malmö stad som projektägare. Under projekttiden ökade antalet medverkande kommuner och i slutet av perioden deltog 32 skånska kommuner. Initialt under projekttiden har fokus legat på att starta utbildningar, säkerställa rutiner samt att underlätta samarbetet mellan berörda aktörer.

I juli 2016 blev Yrkes-SFI en permanent verksamhet inom Kommunförbundet Skåne med deltagande av samtliga skånska kommuner. Verksamheten finansieras av deltagande kommuner, Länsstyrelsen Skåne samt Region Skåne. Varje enskild huvudman sätter sitt eget pris för utbildningen. Yrkes-SFI i Skåne innefattar ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och Lärosäten Syd.

Sedan Yrkes-SFI blev en permanent verksamhet har fokus legat på att utveckla rutiner för samarbete mellan aktörerna och på att starta fler utbildningar. Bland annat startades ett nätverk för studie- och yrkesvägledare/arbetsförmedlare samt utbildningsanordnarnätverk. Processledare Mirlinda Iberdemaj märker att det deltagarna uppskattar mest är att språkutbildning och yrkesintroduktion sker på samma plats. Eftersom individen inte alltid har fullständig information om processen blir Yrkes-SFI en möjlighet att samla insatser och information.

- ”När vi förklarar att allt är på samma ställe så ser vi en stor lättnad hos individen” säger Mirlinda Iberdemaj.

Sedan Yrkes-SFI startades har verksamheten haft drygt 300 deltagare. Idag erbjuds olika utbildningar inom tre spår:

- Arbetsmarknadsutbildning med integrerad sfi är en yrkesinriktad utbildning där Arbetsförmedlingen är huvudman för yrkesdelen och ansvaret för sfi ligger hos en kommun eller en folkhögskola.

- Yrkesvux med integrerad sfi är en yrkesutbildning med gymnasiala yrkeskurser. Kommunen är huvudman för yrkesdelen och ansvaret för sfi ligger hos en kommun eller en folkhögskola.

- Akademikerspåret är en yrkesinriktad utbildning för sfi-deltagare med högre utbildning från hemlandet. En kommun eller folkhögskola ansvarar för utbildningen i samarbete med andra aktörer

Anmälningar till Yrkes-SFI görs via en digital webbanmälan som både hemkommunen och Arbetsförmedlingen tar del av. Processledare Mirlinda Iberdemaj lyfter fram samarbetet med Arbetsförmedlingen som en av styrkorna i verksamheten:

- Vi har väldigt god kontakt och Arbetsförmedlingen deltar på alla nivåer i arbetet. Vi försöker att inte hamna i konkurrens utan se till vad som är bäst för individen.

Det finns några utmaningar för Yrkes-SFI framöver. Det är svårt att hitta SFI-lärare som har rätt kompetens. Utöver lärarbehörighet bör lärarna även ha yrkeserfarenhet. Det finns också svårigheter kopplade till upphandling. En annan utmaning är de tillfälliga uppehållståndens effekter för nyanländas incitament att delta i Yrkes-SFI. Verksamheten utvecklas därför ständigt för att ge deltagare förutsättningar till en snabbare väg till yrkeslivet och svenska språket.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot