Publicerad: 26 november 2015

Flera lokala exempel på arbetsmarknads- och utbildningsinsatser, integration

 • Nyanlända Lyckselebor i studier eller arbete inom två veckor
  Samverkan, en stor dos av flexibilitet samt avstamp i den enskildes möjligheter och behov - det är framgångsfaktorerna i Lycksele kommuns sysselsättningsstrategi för nyanlända.
 • Skrift om insatser för utlandsutbildade akademiker
  Bättre matchning av utlandsutbildade akademiker i Sverige med svensk arbetsmarknad är ett viktigt utvecklingsområde. I skriften Idébank – utlandsutbildade akademiker i rätt jobb direkt presenteras exempel på hur vägen till kvalificerade jobb kan kortas och kompetens bättre tas tillvara.
 • Samordnare leder praktikanter till jobb i Fagersta
  En brobyggare mellan företag och kommun blev en succé i Fagersta. Tack vare insikter om tidigare brister i praktikanordning och de goda resultaten brobyggaren har nått, utgör numer praktiksamordnare en ordinarie tjänst i kommunen.
 • Digital teknik främjar språkutveckling i Fagersta
  Läsplattan har visat sig vara mycket användbar vid undervisning av nyanlända som saknar läs- och skrivkunnighet och har långsam språkutveckling i svenska. Den är enkel, tydlig, snabb och har stor tillgång till olika hjälpmedel.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot