Publicerad: 5 december 2014

Digital teknik främjar språkutveckling i Fagersta

Läsplattan har visat sig vara mycket användbar vid undervisning av nyanlända som saknar läs- och skrivkunnighet och har långsam språkutveckling i svenska. Den är enkel, tydlig, snabb och har stor tillgång till olika hjälpmedel.

Organisation: Fagersta
Verksamhet: Sfi
Målgrupp: Elever på sfi med kort utbildningsbakgrund

- Våra lärare och elever lyfter fram läsplattans flexibilitet och möjlighet till individanpassning, säger Mats Eriksson verksamhetsansvarig på integrationsenheten i Fagersta kommun.

Sedan läsplattan infördes i undervisningen tar eleverna själva ett större ansvar. Språklärarna vittnar om att fokus flyttats från deras ansvar att instruera till en större delaktighet och ett aktivt kunskapssökande hos eleverna.

Pågående utveckling

Behovet av läsplattor uppkom 2010 när Fagersta under ett par månader hade en spontaninvandring av över hundra vuxna nyanlända med små eller inga språkkunskaper i svenska i bagaget.

Tack vare de positiva resultaten är nu läsplattor en del i all ordinarie svenskundervisning. Det har delvis blivit möjligt tack vare att Norra Västmanlands utbildningsförbund, som bedriver Sfi-undervisningen, beviljats medel av Skolverket.

Lärarnas och elevernas tekniska färdigheter och de möjligheter läsplattan bär med sig för den pedagogiska utformningen av undervisningen har utvecklats fortlöpande.

- Tillgången till tekniskt stöd i form av en datapedagog har skyndat på kunskaperna om läsplattans funktioner både hos elever och lärare, avslutar Mats Eriksson.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot