Publicerad: 10 december 2014

Nyanlända Lyckselebor i studier eller arbete inom två veckor

Samverkan, en stor dos av flexibilitet samt avstamp i den enskildes möjligheter och behov - det är framgångsfaktorerna i Lycksele kommuns sysselsättningsstrategi för nyanlända.

Organisation: Lycksele kommun
Verksamhet: Etableringsinsatser
Målgrupp: Nyanlända inom flyktingmottagandet, kvotflyktingar

- Målet om någon form av organiserad sysselsättning inom två veckor lyckas vi i stor utsträckning med. Basen är individnyttan, då krävs flexibilitet i både tanke och handling. Arbetet kräver också utrymme för samarbete på handläggarnivå, säger Lennart Melin enhetschef Arbetsmarknadsenheten.

Kommunen har ett nära samarbete med den lokala Arbetsförmedlingen. Arbetsgången varierar och respektive verksamhets roll är anpassningsbar utifrån behov.

Brett angreppssätt

- När en nyanländ kommer till Lycksele möter en integrationsassistent upp. Därefter hjälper denne till med att ordna praktiska göromål samt bistår i kontakter med myndigheter. Syftet är att stabilisera tillvaron, så att fokus kan ligga på Sfi och praktik så snart som möjligt, berättar Lennart Melin.

Praktiksamordnare arbetar aktivt med det lokala näringslivet. Förberedelse, matchning och uppföljning samt utbildningar på företagen lägger kommunen stor vikt vid. Detta har främjat tillgången till praktikplatser.

Sedan en tid tillbaka finns sysselsättningsåtgärderna samlat under Resurscentrum. Verksamheten har kompletterats med bland annat en rehabiliteringsverksamhet där ett team bestående av en arbetsterapeut och sjukgymnast ingår.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot