Publicerad: 5 december 2014

Samordnare leder praktikanter till jobb i Fagersta

En brobyggare mellan företag och kommun blev en succé i Fagersta. Tack vare insikter om tidigare brister i praktikanordning och de goda resultaten brobyggaren har nått, utgör numer praktiksamordnare en ordinarie tjänst i kommunen.

Organisation: Fagersta
Verksamhet: Praktik
Målgrupp: Nyanlända

- En stor del av arbetet går ut på att motivera, förbereda, följa upp och upprätthålla goda relationer såväl med praktikant och anordnare som med blivande medarbetare, säger Mats Eriksson verksamhetsansvarig på integrationsenheten i Fagersta kommun.

Tidigare fanns en tendens till praktik för sysselsättningens skull. Det saknades tillräcklig förankring och målen var otydliga, vilket bidrog till en känsla av uttröttning både hos praktikanter och hos praktikanordnare. Matchningen fungerade inte ändamålsenligt och ingen hade övergripande ansvar för stöttning av parterna.

Rutiner och långsiktighet

Under perioden med den tillfälliga brobryggaren förmedlades praktik till 38 personer varav 19 senare kom ut i egen försörjning. Idag följer praktiksamordnaren ett arbetsflöde. Förenklat består den av en handlingsplan, urval, kartläggning och planering, introduktion, uppföljning och slutbedömning.

- Praktiksamordnaren arbetar även långsiktigt och deltar i många nätverk och annat utåtriktat arbete för att skapa intresse och förståelse för målgruppen. På senare tid har alltfler privata företag uttryckt intresse för att bidra med en ”social insats”. Det är bra, inte minst som god lokalkännedom är en förutsättning för ett framgångsrikt arbete, säger Mats Eriksson.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot