Publicerad: 5 december 2014

Skrift om insatser för utlandsutbildade akademiker

Bättre matchning av utlandsutbildade akademiker i Sverige med svensk arbetsmarknad är ett viktigt utvecklingsområde. I skriften Idébank – utlandsutbildade akademiker i rätt jobb direkt presenteras exempel på hur vägen till kvalificerade jobb kan kortas och kompetens bättre tas tillvara.

Skriften gavs ut 2014. Bakom den står Akademikerförbundet SSR i samarbete med Saco, Jusek, Läkarförbundet och Civilekonomerna.

Tillsammans har de samlat en lång rad goda exempel på sådant som gjorts och görs runtom i landet i syfte att minska missmatchningen av utlandsutbildade akademiker med jobb som inte motsvarar deras kompetens.

Exemplen lyfts fram i syfte att bidra med inspiration, tips och idéer till olika aktörer inom området för utbildning, validering och arbetsmarknad, däribland kommuner, landsting och regioner.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot