Publicerad: 29 oktober 2015

Förstudie om frivilligsektorns stöd vid familjeåterföreningar

Hur ser frivilligsektorns möjligheter ut att agera stöd vid familjeåterföreningar? Det har Svenska Röda Korset undersökt i en förstudie (2014), i samverkan med den interkommunala stödstrukturen Koordination Norrort.

Bakgrunden till förstudien är bristen på praktiskt och socialt stöd till ensamkommande barn och ungdomar vid familjeåterföreningar. De femton kommuner i norra Stockholms län som samverkar i Koordination Norrort, vill därför lyfta behovet av insatser för att stödja individen i återföreningsprocessen. Svenska Röda Korset, som har bred och långvarig erfarenhet av stödverksamhet för migranter, undersöker i förstudien organisationens möjligheter till insatser för målgruppen i detta skede.

I förstudien konstateras att det under en kort period ofta behövs intensivt stöd till den ensamkommande ungdomen och dess nyanlända familjemedlemmar. Svenska Röda Korset har svårt att axla ett sådant ansvar, bland annat eftersom organisationens arbete i stor utsträckning baseras på ideella krafter.

Organisationen har dock goda möjligheter att bistå med kunskap och kompetens. I förstudien konstateras även att ansvaret framförallt bör ligga på kommunen och att berörda aktörer kan gynnas av kompetenshöjande insatser.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot