Publicerad: 29 oktober 2015

Kreativitet främjar integration mellan unga i Katrineholm

Gemensamma intressen är en bra utgångspunkt för att främja dialog och förståelse mellan unga med olika bakgrund. Det menar Katrineholms kommun som under två år arbetat för ökad integration mellan ungdomar, med kreativa metoder som verktyg.

Organisation: Katrineholms kommun
Målgrupp: 50% nyanlända ungdomar, 50% ungdomar från majoritetssamhället

- Projektet skapades utifrån övertygelsen om att ökad förståelse leder till minskad segregering. I sin tur leder detta till framgångsrik integrering och förbättrade integrationsvillkor, berättar Elin Selig, projektledare Katrineholms kommun.

Verksamheten bestod av fem delprojekt med olika inriktningar där deltagarna ägnade sig åt olika former av kreativa aktiviteter på sin fritid. Syftet var att ge förutsättningar för en bra och kvalitativ dialog mellan ungdomar som sällas möts i vardagen.

Ramarna för aktiviteterna sattes av projektets styrgrupp, men det konkreta innehållet har utformats i samråd med deltagarna. Olika teman har varit dans, utbildning och arbetsmarknad, filmskapande samt brandutbildning i samarbete med Räddningstjänsten.

Lärdomar för framtiden

- Vi har arbetat mycket med ledarna för aktiviteterna. Dels för gedigen planering, men också för uppföljning och dokumentation. Tack vare detta har vi nu massor av kunskap och iakttagelser dokumenterade, säger Elin Selig.

Språket och rekrytering till aktiviteterna har varit de två största utmaningarna. Erfarenheter som kommunen tar tillvara för framtida arbete med unga och integration.

- Det blev tydligt att engagemanget följde läsårscyklerna. Under sommar och lov försvann vissa och andra tillkom när skolorna satte igång igen. Flera av aktiviteterna har på initiativ av ungdomarna fortsatt efter projektavslut, vilket är fantastiskt roligt, avslutar Elin Selig.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot