Publicerad: 19 december 2018

Barnkonsekvensanalys för nyanlända barns bästa i Simrishamn

Vad är barnets bästa i frågan om integration? Det tog Simrishamns kommun reda på. En utredning av kommunens skyldigheter och möjligheter där barnen själva har fått tycka till mynnade ut i en barnkonsekvensanalys. Den har nu följts upp av en handlingsplan.

Organisation: Simrishamns kommun

- Syftet med barnkonsekvensanalysen är att synliggöra de nyanlända barnens lev­nadsvillkor samt vilka rättigheter dessa har enligt barnkonventionen och svensk lagstiftning. Nu har vi en gedigen grund i planeringen av kommunens arbete, säger Marie Lundin Barnombudsman Simrishamns kommun.

Under utredningens gång har barnen och de ungas egna åsikter fått stort utrymme. En politisk styrgrupp och en förvaltningsgrupp har fungerat stödjande i arbetet. Processen har främjat ökad samverkan mellan olika förvaltningar och nämnder.

- Regelverk samt rättigheter och skyldigheter för kommun och andra aktörer gentemot barnen i de olika faser de går igenom som asylsökande och sedan med uppehållstillstånd konkretiseras i analysen. Ett mål har varit att aktörerna får kännedom om varandras uppgifter och lättare kan samverka, berättar Marie Lundin.

Handlingsplan

Med utgångspunkt i barnkonsekvensanalysen har en handlingsplan tagits fram. Nyanlända barn och unga samt andra barn i kommunen har förmedlat att det inte räcker att träffas i skolan.

- Vi måste hjälpa till att ordna aktiviteter och främja möten även på deras fritid. Civila samhället har här en betydande roll i möjliggörandet av nyanlända barn och ungas integration, säger Marie Lundin.

En flyktinggrupp med representanter från olika kommunala förvaltningar träffas regelbundet för att hitta nya sätt att samverka och utveckla arbetet. Ett nätverk med andra aktörer som verkar kring de nyanlända barnen har också satts igång.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot