Publicerad: 8 december 2017

Boende och studier för ensamkommande unga på folkhögskolor

Sedan 2012 samverkar ett antal aktörer i södra Sverige i syfte att möjliggöra för folkhögskolor att ta emot ensamkommande ungdomar för boende och studier. Målet är att ungdomarnas väg mot arbete eller vidare utbildning kortas.

Utgångspunkten är att god integration möjliggörs genom en bred inkludering av samhällsaktörer över sektorsgränserna.

Elva kommuner, ett kommunförbund och fjorton folkhögskolor i Skåne, Halland, Blekinge och Kalmar län, samt Landstinget, Migrationsverket och representanter för idéburen sektor samverkar i projektet.

Projektet riktar sig till ungdomar i gymnasieålder med permanent uppehållstillstånd (PUT). Utifrån folkhögskolornas värdegrund och bildningsideal vill aktörerna i projektet främja ett nytt sätt att se på ensamkommande ungdomars förmåga, resurser och potential.

Genom regionala utvecklingsgrupper i varje län arbetar projektet sektorsövergripande med processhjälp, spridning och påverkan. Projektet bistår även med resursstöd till specifika folkhögskolor i länen, som vill komma igång med boende- och studieverksamhet för målgruppen.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot