Publicerad: 8 december 2017

Eksjö stadsbibliotek – ett av många bibliotek som arbetar med integration

En obligatorisk verksamhet i kommuner är tillgång till bibliotek. Dessa erbjuder en öppen och tillåtande plats för alla att vistas på. Biblioteken har flera uppgifter och ska särskilt ägna uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språk­utveckling och stimulera till läsning Biblioteken ger även alla en möjlighet att ta del av och utbyta kunskap.

På Eksjö stadsbibliotek erbjuds läxhjälp till nyanlända en gång per vecka. Volontärer från Eksjö gymnasium tillsammans med Röda korset finns på plats för att hjälpa eleverna. Andra aktiviteter som biblioteket erbjudit nyanlända är språkcaféer, flerspråkiga sagostunder, bokcirkel för SFI-elever samt utställningar i samarbeten med utländska föreningar. Biblioteket fungerar även som mötesplats där etablerade svenskar och nyanlända kan mötas.

Många bibliotek runt om i landet arbetar med integration, ofta genom riktade aktiviteter till nyanlända och till människor som varit i landet under en tid. Liksom i Eksjö samarbetar bibliotek ofta med idéburen sektor och andra aktörer. Eksjö stadsbiblioteks integrationsverksamheter är ett exempel och runt om i landet det finns andra lokala exempel från bibliotek som på olika sätt bidrar till att nyanlända snabbare kommer in i det svenska samhället.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot