Publicerad: 8 december 2017

Gratis material för bättre mottagande av barn och unga

Strömsunds kommun har tagit fram en stor mängd metoder och material för gratis nedladdning. Målet är en gemensam grundsyn för ett ännu bättre mottagande av nyanlända barn och unga.

Organisation: Strömsunds kommun
Verksamhet: mottagande och introduktion för nyanlända barn och ungdomar

  • I Begripligt hela vägen har metod och material utvecklats, för att stödja nyanlända barn och ungdomar i mottagandet. Materialet vänder sig i första hand till kvotflyktingar och vidarebosatta, men det kan även användas i arbetet med andra nyanlända barn.
  • Projektet BEGIN – Begriplig barnintroduktion för ensamkommande syftar till att anpassa det förra materialet till asylsökande ensamkommande barn och unga.
  • Det tredje materialet heter Återvändande ensamkommande där syftet är att skapa bättre förutsättningar för de ensamkommande barn och unga som fått eller kan komma att få avslag på sin asylansökan. Här finns ett informationsmaterial kring asylprocessen och återvändande som riktar sig direkt till barnet. Det finns också en manual om samtal, samverkan och arbetsprocessen för personal som arbetar med barnet.

Projekten har genomförts av Strömsunds kommun med finansiering från kommunen, Europeiska Återvändandefonden och Europeiska flyktingfonden.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot