Publicerad: 8 december 2017

Heja Finspång når kommunens unga invånare

December 2016 inledde Finspångs kommun ett samarbete med Göteborgsvarvet under arbetsnamnet Heja Finspång. Det övergripande syftet var att bidra till ökad jämlikhet genom att fånga upp barn, som inte hade någon naturlig koppling till Finspångs föreningsliv. Syftet är också att engagera fler flickor.

Målgrupp: Kommunens unga invånare, 10-13 år.
Verksamhet: Fritid

Samverkansparter i Finspångs kommun är Finspångs friidrott och Finspångs orienteringsklubb som bistod med unga ledare. Andra samverkanspartners är polis och räddningstjänst. Dessa verksamheter har också bidragit till att rekrytera ledare till projektet. Genom att poliser och räddningstjänst fungerat som ledare och rollmodeller för barnen har deras nyfikenhet och förtroende för yrkesgrupperna ökat.

Insatserna har varit särskilt lyckosamma vad gäller att engagera flickor med utländsk härkomst. En målgrupp där en inaktiv fritid och liten erfarenhet av föreningsliv är mer vanligt än i andra grupper. Genom att nå denna målgrupp skapas möjligheter att bryta det strukturella utanförskap som annars lätt kan uppstå.

Heja Finspång blev populärt och bidrog i allra högsta grad till samhällsnyttan i form av att nå ut till målgrupper som annars inte tar del av aktiviteter av detta slag och fortsätter även under 2018.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot