Publicerad: 8 december 2017

Lovaktiviteter i Askersund med fokus på integration

Med hjälp av medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor erbjuder Askersunds kommun ledarledda sommaraktiviteter för barn i 6-15 år på 11 orter runt om i kommunen.

Sommaraktiviteterna leds av två team med unga vuxna. De två teamen åker runt i kommunen enligt ett schema och träffas barn i ålderns 6-15 år oavsett social och etnisk bakgrund. Det innebär att barn boende på förläggningar och barn som bor i närområdet kan träffas och leka med varandra. Istället för att aktiviteterna sker på ett och samma ställe i kommunen, flyttar teamen runt för att så många barn som möjligt ska kunna delta.

Teamen har fått utbildning i planering och ledarskap samt i första hjälpen. De unga vuxna som ingår i teamen fungerar som förebilder och får genom aktiviteten även sommarjobb under 5 veckor. Några av ledarna är före detta ensamkommande har god språkkompetens, något som underlättar kommunikationen med de barn som är asylsökande/nyanlända. Insatsen har varit lyckosam och under hösten finns planer att utveckla idéerna även till fritidsgårdar i kommunen.

Även äldre ensamkommande ungdomar erbjuds sommarlovsaktiviteter. De som är mellan 15 och 18 år erbjuds feriespråkträning under sex veckor, tre veckor efter skolstart och tre veckor innan skolstart. Syftet är att de ska få möjlighet till språkträning och att hålla kvar dagliga rutiner som att komma upp på morgonen framförallt innan skolstart. I feriespråkträningen ingår studiebesök. Några får till exempel vara på ett äldreboende. Där kan de genom att läsa högt för äldre även träna sin svenska. Till insatsen har en språkassistent från Studieförbundet Vuxenskola och en cirkelledare knutits. Den ena är lärare och den andra går på lärarutbildning. Intresset för insatserna har varit stort 100 barn är i sommarlovsaktiviteter och cirka 60 ungdomar läser svenska.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot