Publicerad: 8 december 2017

Mötesplats Ljungdala – för möten mellan olika åldrar och kulturer

Mötesplats Ljungdala ligger i Hässleholms kommun. Ett hus med bred verksamhet och stora möjligheter som lockar många olika människor. Utifrån invånarnas vilja och behov bedrivs verksamhet med vitt skilda slag. Caféet är husets hjärta och erbjuder ett fint utbud av lätt lunch och hembakade kakor.

Sedan 2014 har både caféet och övrig verksamhet arbetat mer medvetet med folkhälsa. Bland annat har godis delvis ersatts med olika sorters nötter och russin. Mötesplatsen har stor betydelse för människor som flytt till Sverige. Här sker helt underbara möten mellan olika åldrar och olika kulturer. Allas historier är viktiga och bidrar till förståelse och tolerans.

På Mötesplats Ljungdala finns vuxenverksamheter som läsecirklar, cykelkurser för vuxna, kvinnogrupper och odlingsgrupper. Även babycafé för föräldralediga erbjuds i samverkan med barnavårdscentralen. En BVC-sköterska finns tillgänglig vid träffarna. Språkcafé i samarbete med Röda Korset startade under hösten 2014 där alla vågar prata svenska, träffa vänner och bli bekant med nya kulturer. Pop- och rockkören är ett annat populärt inslag där olika generationer möts.

För en yngre publik finns ungdomskvällar med olika aktiviteter, ungdomsråd, leksaksbytardagar, turneringar, samarbete med idrottsklubbar, prova-på-aktiviteter med mera. Hösten 2015 startades ett samarbete med FC Hessleholm. Projektet ska skapa möjligheter och förutsättningar för tjejer att spela fotboll, främja kontakt med föreningslivet, skapa integration och stärka tjejerna i området. Aktiviteten är populär och tjejerna blir bättre och bättre hela tiden. Målet är att de ska bli stärkta av träningen på Ljungdala och vilja besöka FC Hessleholm.

Samtalsgrupper enligt ”Din Bror”, i form av terminsvisa killgrupper leds av personal på Mötesplats Ljungdala i samarbete med fältgruppen. Syftet är att på ett icke-dömande och avslappnat sätt få unga att vidga sina vyer, reflektera över förhållanden/normer i samhället och stärka sig själva. ”Din bror” erbjuds även till tjejgrupper. Förhållningssättet som finns i ”Din bror” genomsyrar även övrig verksamhet på mötesplatsen.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot