Publicerad: 8 december 2017

Rapport om barns hälsa och utveckling i etableringen

Kommunerna Sollentuna, Upplands Väsby, Upplands Bro och Norrtälje har genomfört en kartläggning av barns hälsa och utveckling i etableringen. Projektet finansierades av Länsstyrelsen enligt § 37-medel och utmynnade i en slutrapport.

Projektet innefattade en kartläggning av arbetet i de fyra kommunerna och av Arbetsförmedlingen. Utifrån den lyfts det i rapporten fram olika utvecklingsområden och förbättringsförslag för att bättre stötta nyanlända barn och deras föräldrar i etableringen. Några exempel på utvecklingsområden är kommunala föräldrautbildningar, en långsiktig och samordnad kommunal integrationsstrategi samt lokala nätverk mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Projektet lyfter också fram de lokala överenskommelserna (LÖKEN) som ett användbart verktyg. I LÖKEN kan det läggas till ett avsnitt om ansvarsfördelningen för barns behov och det sociala stödet till nyanlända.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot